Privacybeleid

Dank u voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonsgegevens is een belangrijke zorg voor ons. Persoonsgegevens zijn individuele informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat informatie zoals burgernaam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Aangezien deze gegevens een bijzondere bescherming genieten, worden zij door ons slechts verzameld voor zover dat technisch noodzakelijk is. Hieronder leggen wij uit welke informatie wij tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen en hoe deze wordt gebruikt. Onze praktijk inzake gegevensbescherming is in overeenstemming met de voorschriften van de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de telemediawet (TMG). Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen, verwerken en opslaan voor de verwerking van aanvragen en, indien nodig, voor de verwerking van bestellingen/contracten. Alleen als u vooraf apart uw toestemming hebt gegeven, worden uw gegevens ook gebruikt voor andere doeleinden die in de toestemming nauwkeurig zijn omschreven, bijv. voor informatie over aanbiedingen via nieuwsbrieven, enz.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

Schaubel & Peukert GmbH

Kleiner Sand 2,

Landau in der Pfalz

Duitsland

Bedankt voor het bezoeken van onze online webshop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder vindt u uitgebreide informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

  1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie vrij te geven. Bij elk bezoek aan de website slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd serverlogbestand op dat bijv. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens), en documenteert het verzoek.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd om de goede werking van de website te waarborgen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient volgens art. 6 (1) 1 lit. f GDPR de bescherming van onze legitieme belangen bij de juiste presentatie van ons aanbod die voorrang hebben bij het afwegen van belangen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan onze website verwijderd.

  1. Gegevensverzameling en gebruik voor het afhandelen van het contract, het leggen van contact en voor het openen van een klantaccount

We verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u een bestelling plaatst of contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of per e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat we die gegevens absoluut nodig hebben om het contract uit te voeren of uw contactverzoek te verwerken en u anders uw bestelling niet zou kunnen voltooien of het contactverzoek niet zou kunnen verzenden. Op elk invoerformulier is duidelijk te zien welke gegevens worden verzameld. We gebruiken de gegevens die u ons verstrekt om het contract uit te voeren en uw vragen te verwerken volgens art. 6 (1) 1 lit. b GDPR.

Voor zover u uw toestemming hebt gegeven volgens art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR door uw klantaccount aan te maken, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van het klantaccount.

Na voltooiing van het contract of verwijdering van uw klantaccount, wordt elke verdere verwerking van uw gegevens beperkt en worden uw gegevens verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn die van toepassing is onder de relevante regelgeving, tenzij u uitdrukkelijk instemt met het verdere gebruik van uw gegevens of we behouden het recht om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken binnen de reikwijdte van de wet en op een manier die wettelijk is toegestaan, waarvan we u in deze kennisgeving op de hoogte brengen. Uw klantaccount kan op elk moment worden verwijderd. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar de onderstaande contactoptie of de relevante functie gebruiken die beschikbaar is in het klantaccount.

  1. Data overdracht

Wij geven uw gegevens door aan de koerierdienst in de mate die nodig is voor de levering van de bestelde goederen volgens art. 6 (1) 1 lit. b) GDPR. Afhankelijk van de betalingsprovider die u tijdens het bestelproces hebt geselecteerd, geven wij de voor de verwerking van de bestelling verzamelde betalingsgegevens door aan de bank die belast is met het afhandelen van de betaling en – in voorkomend geval – aan de door ons ingeschakelde betalingsprovider of aan de geselecteerde betalingsdienst. Sommige van die gegevens worden door de geselecteerde betalingsdienstaanbieders zelf verzameld als u een rekening bij hen opent. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens bij uw betalingsprovider registreren. In dit verband is de privacyverklaring van de betreffende betalingsprovider van toepassing.

Voor het afhandelen van bestellingen en contracten maken we ook gebruik van een extern goederenbeheersysteem. De gegevensoverdracht of de gegevensverwerking die in dit verband plaatsvindt, is gebaseerd op de orderverwerking.

Gegevensoverdracht naar incassobureaus

Om het contract na te komen volgens art. 6 par. 1 s. 1 lit. b GDPR geven wij uw gegevens door aan een geautoriseerd incassobureau als onze betalingsvordering ondanks een eerdere aanmaning niet geregeld is. In dat geval wordt de vordering rechtstreeks door het incassobureau geïncasseerd. Bovendien dient de overdracht van gegevens om onze legitieme belangen te beschermen bij een effectieve bewering of handhaving van onze betalingsclaim in overeenstemming met Art. 6 par. 1 s. 1 lit. f GDPR die doorslaggevend zijn bij het afwegen van belangen.

  1. E-mail nieuwsbrief

E-mailreclame als u zich abonneert op de nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, zullen we u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief sturen op basis van uw toestemming volgens art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, waarbij de door u vereiste of door u verstrekte gegevens afzonderlijk voor dit doel worden gebruikt.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbriefservice. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar de onderstaande contactoptie of de uitschrijf-link in de nieuwsbrief gebruiken. Bij uitschrijving zullen we uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken binnen de reikwijdte en op de manier toegestaan ​​door de wet, waarvan we u in deze kennisgeving informeren.

E-mailreclame als u zich niet abonneert op de nieuwsbrief en uw recht om u af te melden

Als we je e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en je hebt je niet afgemeld en je bent geen consument met gewone verblijfplaats in Polen, dan behouden we ons het recht voor om je regelmatig aanbiedingen voor producten uit ons assortiment te e-mailen die vergelijkbaar zijn met degene die u al heeft gekocht. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen bij het promoten van en adverteren voor onze producten aan klanten die voorrang hebben bij het afwegen van belangen.

U kunt zich op elk moment afmelden voor dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder gespecificeerde contactoptie of door de uitschrijf-link in de advertentie e-mail te gebruiken, zonder extra kosten te maken die verder gaan dan de overdrachtskosten die volgens de basistarieven worden berekend.

  1. Gebruik van gegevens voor betalingsverwerking

Identiteits- en kredietbeoordeling bij het selecteren van de betaaldiensten van Klarna

Als u de betalingsdiensten selecteert die door Klarna worden aangeboden, zullen we u om uw toestemming vragen volgens art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR om de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en voor identiteits- en kredietbeoordeling aan Klarna over te dragen. In Duitsland kan de identiteit en kredietbeoordeling worden uitgevoerd door kredietinformatiebureaus die worden vermeld in het privacybeleid van Klarna.

Klarna gebruikt de informatie die het verkrijgt over de statistische kans op wanbetaling om een ​​evenwichtige beslissing te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen via onderstaande contactgegevens. Het gevolg kan zijn dat wij u bepaalde betalingsmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden. U kunt uw toestemming voor dergelijk gebruik van uw persoonlijke gegevens ook intrekken door Klarna hiervan op elk moment op de hoogte te stellen.

Aankoop op afbetaling

Als u de optie “in termijnen kopen” selecteert en de hiervoor vereiste toestemming verleent volgens art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, IP-adres, geslacht) en de nodige transactiegegevens (gekocht artikel, factuurbedrag, vervaldatums, totaalbedrag, factuurnummer, belastingen, valuta, besteldatum en -tijd) worden overgemaakt aan onze partner Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm met het doel de betaling via de bovengenoemde methode uit te voeren.

Om de identiteit en/of kredietwaardigheid van de klant te beoordelen, vraagt ​​en verzamelt onze partner informatie uit openbaar beschikbare databases en kredietinformatiebureaus. De gegevens van de dienstverleners die informatie verstrekken, inclusief, in voorkomend geval, informatie over kredietwaardigheid, ontwikkeld op basis van wiskundig-statistische methoden, evenals andere details die nodig zijn voor de verwerking van uw gegevens na hun overdracht aan onze partner Klarna Bank AB (publ) zijn opgenomen in het privacybeleid van die partner, dat u hier kunt vinden: https://www.klarna.com/de/datenschutz/

Onze partner Klarna Bank AB (publ) gebruikt de informatie die zij verkrijgt over de statistische kans op wanbetaling om een ​​evenwichtige beslissing te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt contact opnemen met onze partner Klarna Bank AB (publ) om uw standpunt naar voren te brengen en de beslissing te betwisten.

De toestemming voor de openbaarmaking van gegevens die tijdens het bestelproces werden verleend, kan met ingang van de toekomst worden ingetrokken door ons op elk moment op de hoogte te stellen, ook zonder opgave van de redenen voor de herroeping.

  1. Cookies en webanalyse

Om een ​​bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, geschikte producten weer te geven of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen bij de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens art. 6 (1) 1 f GDPR die doorslaggevend zijn bij het afwegen van belangen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). De opslagduur is te zien in de cookie-instellingen van uw webbrowser.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten (gedetailleerde informatie over de instellingsopties van uw browser vindt u hieronder).

Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. Hieronder presenteren we informatie over cookies die we gebruiken en hoe u uw browser op dat punt kunt aanpassen.

Hoe kan ik de cookie-instellingen van mijn browser configureren?

Elke browser is anders in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor elke browser onder de volgende links:

Microsoft Edge ™ / Safari ™ / Chrome ™ / Firefox ™ / Opera ™

Welke soorten cookies worden er gebruikt?

Analytische / prestatiecookies: deze cookies maken het mogelijk om geanonimiseerde gegevens over gebruikersgedrag op onze website te verzamelen. We analyseren ze b.v. om de functionaliteit van onze website te verbeteren en u producten aan te bevelen die voor u interessant zijn.

Targeting cookies: deze cookies registreren informatie over uw bezoek aan de website, eerder bekeken pagina’s en links waarop u heeft geklikt. We gebruiken deze informatie om onze website en weergegeven advertenties af te stemmen op uw interesses.

Cookies van derden: de cookies van sommige van onze advertentieproviders helpen om het onlineaanbod en onze website voor u aantrekkelijker te maken. Daarom worden cookies van onze partnerproviders ook op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn tijdelijke cookies en worden automatisch verwijderd na een bepaald tijdsbestek. Cookies van onze partnerproviders worden in de regel enkele dagen of tot 24 maanden later of in sommige gevallen na meerdere jaren verwijderd. Cookies van onze partnerproviders verzamelen ook geen persoonlijke gegevens. Ze verzamelen uitsluitend geanonimiseerde gegevens onder een gebruikers-ID. Deze geanonimiseerde gegevens worden op geen enkel moment met uw persoonlijke gegevens in verband gebracht.

Dubbelklik-Cookie

Deze website maakt ook gebruik van de zogenaamde Dubbelklik-cookie ten behoeve van Google Analytics (zie hieronder). De Dubbelklik-cookie maakt het mogelijk om uw browser te herkennen terwijl u andere websites bezoekt. De automatisch door de cookie gegenereerde informatie over uw bezoek aan deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Door middel van IP-anonimisering die op deze website is ingeschakeld, wordt het IP-adres verkort voordat het wordt verzonden binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google zal het geanonimiseerde IP-adres, dat door uw browser via Google Analytics wordt verzonden, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Google gebruikt deze informatie om rapporten over uw websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van onze website volgens art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR die doorslaggevend zijn bij het afwegen van belangen. Bovendien kan Google deze informatie van tijd tot tijd aan derden overdragen als dit wettelijk verplicht is of als derden dergelijke gegevens namens Google verwerken.

Google Dubbelklik is een aanbod van Google Ireland Limited, een onderneming opgericht en geëxploiteerd onder Iers recht, met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.co.uk). Waar informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. U ziet hier het up-to-date certificaat. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatste erkende entiteiten die gecertificeerd zijn volgens het Privacy Shield als degenen die een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen.

Via deze link kunt u de Dubbelklik-cookie uitschakelen. Bovendien kunt u informatie over het plaatsen van cookies opvragen bij de Digital Advertising Alliance en de instellingen van uw browser dienovereenkomstig aanpassen. Ten slotte kunt u uw browser zo configureren dat deze u informeert over het plaatsen van cookies en van geval tot geval beslist of u de cookies op een bepaalde website of in het algemeen accepteert of weigert. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies uw toegang tot sommige functies van onze website kan beperken.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Voor website-analyse maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics is een aanbieding van Google Ireland Limited, een bedrijf dat is opgericht en geëxploiteerd onder Iers recht, met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.co.uk). Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen bij de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR die doorslaggevend zijn bij het afwegen van belangen. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden, zoals b.v. cookies, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

De automatisch door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Tegelijkertijd, aangezien IP-anonimisering is ingeschakeld op deze website, wordt het IP-adres verkort voordat het wordt verzonden binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Over het algemeen koppelt Google het geanonimiseerde IP-adres, dat door uw browser via Google Analytics wordt verzonden, niet aan andere gegevens waarover Google beschikt.

Waar informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. U ziet hier het up-to-date certificaat. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatste erkende entiteiten die gecertificeerd zijn volgens het Privacy Shield als degenen die een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen.

U kunt voorkomen dat de gegevens die door cookies worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), worden geregistreerd en verwerkt door Google door de browserplug-in die via deze link beschikbaar is, te downloaden en te installeren.

Als alternatief voor de browser invoegtoepassing kunt u <a href==”javascript:gaOptout() ”> deze link </a> klikken om te voorkomen dat Google Analytics uw gegevens in de toekomst op deze website vastlegt. Tijdens dit proces wordt een uitschrijf-cookie op het apparaat van uw eindgebruiker opgeslagen. Als u uw cookies wist, moet u opnieuw op de link klikken.

Deze website maakt ook gebruik van Google Signals. Dit is een uitbreidingsfunctie van Google Analytics die zogenaamde “cross-device tracking” mogelijk maakt. Dit betekent dat als uw apparaten met internettoegang zijn gekoppeld aan uw Google-account, Google-rapporten kan genereren over gebruikspatronen (in het bijzonder gebruikersnummers tussen apparaten), zelfs als u van eindapparaat verandert. Google gebruikt hiervoor gegevens als u in uw Google-account de instelling “gepersonaliseerde reclame” heeft geactiveerd.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 par. 1 s. 1 lit. f GDPR die doorslaggevend zijn bij het afwegen van belangen.

Wij verwerken in dit opzicht geen persoonsgegevens; we ontvangen alleen statistieken op basis van Google Signals.

U kunt de instelling “gepersonaliseerde reclame” op elk moment in uw Google-account deactiveren, zie ook en zo bezwaar maken tegen een opname door Google Signals.

  1. Online Marketing

Google Ads-remarketing

We gebruiken Google Ads om onze website te adverteren in zoekresultaten van Google en op websites van derden. Voor zover u uw toestemming hebt gegeven volgens art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR voor elk bezoek aan de website wordt de zogenaamde remarketingcookie van Google ingesteld door Google, waarmee op interesses gebaseerde advertenties automatisch kunnen worden weergegeven met behulp van een pseudonieme cookie-ID en informatie over uw websitebezoeken. Nadat het gebruiksdoel is opgehouden te bestaan ​​en het gebruik van ‘Ads Remarketing’ van onze kant is beëindigd, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.

Elke gegevensverwerking die buiten dat bereik valt, vindt alleen plaats als u Google heeft toegestaan ​​uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op internet ziet, te personaliseren. Als u in dat geval onze website bezoekt terwijl u bij Google bent aangemeld, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroep lijsten voor apparaat overschrijdende remarketing samen te stellen en te definiëren. Voor dit doel voegt Google uw gegevens tijdelijk samen met Google Analytics-gegevens om een ​​publiek op te bouwen.

Google Ads is een aanbieding van Google Ireland Limited, een bedrijf dat is opgericht en geëxploiteerd onder Iers recht, met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.co.uk). Waar informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. U ziet hier het up-to-date certificaat. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatste erkende entiteiten die gecertificeerd zijn volgens het Privacy Shield als degenen die een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen.

U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door op de remarketingcookie via deze link te klikken. Bovendien kunt u informatie over het plaatsen van cookies opvragen bij de Digital Advertising Alliance en de instellingen van uw browser dienovereenkomstig aanpassen.

  1. Sociale media

Gebruik van plug-ins voor sociale netwerken van Facebook, Instagram, Pinterest

Onze website maakt gebruik van zogenaamde plug-ins voor sociale netwerken (“plug-ins”).

Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk. Vervolgens wordt de inhoud van de plug-in door de relevante provider rechtstreeks naar uw browser gestuurd en geïntegreerd in de pagina die u bekijkt. Hierdoor kunnen de providers informatie verkrijgen dat u de pagina van onze website in uw browser heeft bekeken, ook als u geen account heeft bij de betreffende provider of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden vanaf uw browser rechtstreeks naar de server van de relevante provider (die zich mogelijk in de VS bevindt) en daar wordt opgeslagen. Als u zich heeft aangemeld bij uw sociale netwerkaccount, kunnen de providers uw bezoek aan onze website direct toeschrijven aan uw sociale netwerkaccount. Als u interactie heeft met de plug-ins, bijv. klik op de ‘Vind ik leuk’ of ‘Delen’ knop, deze informatie wordt ook rechtstreeks naar de server van de provider gestuurd en daar opgeslagen. Bovendien wordt de informatie gepubliceerd op de sociale netwerkpagina en kunnen uw contacten deze zien. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van onze website volgens art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR die doorslaggevend zijn bij het afwegen van belangen.

Als u niet wilt dat de sociale netwerken de gegevens die via onze website zijn verzameld rechtstreeks aan uw sociale netwerkaccount toeschrijven, moet u zich afmelden bij het relevante account voordat u onze website bezoekt. U kunt ook add-ons voor uw browser gebruiken, bijv. de “NoScript” script blocker, om plug-ins te stoppen.

Onze online aanwezigheid op Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms zorgt voor een betere, actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden. Daar informeren we over onze producten en actuele aanbiedingen.

Wanneer u onze websites op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Met behulp van pseudoniemen worden uit deze gegevens zogenaamde gebruiksprofielen gemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies op uw terminal gebruikt. In deze cookies worden het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruikers opgeslagen.

Dit dient in overeenstemming met art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR om ons legitieme belang te beschermen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerde partijen die voorrang hebben bij het afwegen van belangen. Als u door de respectievelijke exploitanten van sociale mediaplatforms om toestemming voor de gegevensverwerking wordt gevraagd, bijv. met behulp van een selectievakje is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR.

Als de bovengenoemde sociale mediaplatforms hun hoofdkantoor in de VS hebben, is het volgende van toepassing: De Europese Commissie heeft een besluit genomen over geschiktheid voor de VS. Dit gaat terug op het EU-VS-privacy schild. Een actueel certificaat voor het betreffende bedrijf kan hier worden bekeken.

Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de providers op hun pagina’s, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, in het bijzonder opt-out-opties, verwijzen wij u naar de gegevens van de providers, beschermingsinformatie staat hieronder gelinkt. Mocht u toch nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met Art. 26 GDPR, die u hier kunt bekijken.

Meer informatie over gegevensverwerking in het kader van het bezoeken van een Facebook-fanpagina (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier.

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Possibility to object (opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://www.pinterest.co.uk/settings

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

  1. Herinneringen voor beoordelingen per e-mail verzenden

Beoordelingsherinnering door Trustpilot A/S

Als u ons bij of na het plaatsen van uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven volgens art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, zullen we uw e-mailadres bekendmaken aan Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5. Etage, 1112 Kopenhagen (https://de.trustpilot.com/), zodat zij u een beoordelingsherinnering kunnen e-mailen.

Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de onderstaande contactoptie of rechtstreeks naar Trustpilot A/S.

  1. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten volgens:

art. 15 GDPR, het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonlijke gegevens die wij verwerken, binnen het daarin beschreven bereik;

art. 16 GDPR, het recht om onmiddellijk rectificatie van onjuiste of vervollediging van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen;

art. 17 GDPR, het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking vereist is

om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

om redenen van algemeen belang of

voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

art. 18 GDPR, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover

de juistheid van de gegevens wordt door u betwist;

de verwerking is onwettig, maar u weigert het wissen ervan;

we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 GDPR;

art. 20 GDPR, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht ervan naar een andere controller te verzoeken;

art. 77 GDPR, het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Neem contact op met ons rechtstreeks door gebruik te maken van de contactgegevens in onze leveranciersidentificatie.

Recht om bezwaar te maken

Als we persoonlijke gegevens verwerken zoals hierboven beschreven om onze legitieme belangen te beschermen die voorrang hebben bij het afwegen van belangen, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke gegevensverwerking met toekomstig effect. Als uw gegevens worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als uw gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, heeft u het recht om alleen bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw specifieke situatie.

Nadat u uw recht op bezwaar hebt uitgeoefend, zullen we uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken, tenzij we overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Dit geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken.

Status: Oktober 2022

HOOG SCROLLEN