Annuleringsvoorwaarden

Instructies voor annulering

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangegeven derde partij, anders dan de vervoerder, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons
Schaubel & Peukert GmbH DriftElement
Kleiner Sand 2
76829 Landau in der Pfalz
+49 175 6489625
support-nl@driftelement.com
informeren over uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post, fax of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en verzenden op onze website https://2023.driftelement.com/en/help/. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onmiddellijk een ontvangstbevestiging van een dergelijke annulering meedelen via een duurzaam medium (bijvoorbeeld per e-mail).

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, vergoeden wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u een andere manier van levering kiest dan de goedkoopste manier van levering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om u uit dit contract te herroepen.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval zullen er voor u geen kosten in rekening worden gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen terugsturen of aan ons overhandigen, zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw annulering van dit contract meedeelt. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

* Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de produktie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk aan de persoonlijke behoeften van de consument zijn aangepast.

Modelformulier voor annulering

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan het onderstaande formulier in en stuur het naar ons terug.)

– Aan Schaubel & Peukert GmbH DriftElement
Kleiner Sand 2
76829 Landau in der Pfalz
Duitsland
+49 175 6489625
support-nl@driftelement.com

– Ik/Wij (*) verklaar/verklaren (*) hierbij dat ik/wij (*) mijn/onze (*) koopovereenkomst voor de volgende goederen (*) / voor de levering van de volgende dienst (*) opzeggen

– Besteld op (*) / ontvangen op (*)

– Naam van consument(en)

– Adres van consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen als dit op papier wordt aangegeven)

– Datum

(*) Schrappen wat niet past