Mbrojtja E Të Dhënave

Faleminderit që vizituat faqen tonë të internetit dhe interesimin tuaj për kompaninë tonë. Mbrojtja e të dhënave tuaja personale është e rëndësishme për ne. Të dhënat personale janë informacione individuale për rrethanat personale ose faktike të një personi fizik specifik ose të identifikueshëm. Këtu përfshihen informacione të tilla si emri civil, adresa, numri i telefonit dhe data e lindjes. Meqenëse këto të dhëna gëzojnë mbrojtje të veçantë, ne i mbledhim ato vetëm në masën teknikisht të nevojshme. Më poshtë po paraqesim se çfarë informacioni mbledhim gjatë vizitës suaj në faqen tonë të internetit dhe si përdoret. Praktika jonë e mbrojtjes së të dhënave është në përputhje me rregulloret e Aktit Federal për Mbrojtjen e të Dhënave (BDSG) dhe Aktit të Telemedias (TMG). Ne do të mbledhim, përpunojmë dhe ruajmë të dhënat tuaja personale vetëm për të përpunuar pyetjet dhe, nëse është e nevojshme, për të përpunuar porositë/kontratat. Vetëm nëse e keni dhënë më parë pëlqimin tuaj veçmas, të dhënat tuaja do të përdoren gjithashtu për qëllime të mëtejshme që janë përcaktuar saktësisht në pëlqim, p.sh. për informacione rreth ofertave përmes buletinit, etj.

Organi përgjegjës i.s.d. § 13 abs. 1 tmg / § 3 abs. 7 bdsg

Schaubel & Peukert GmbH
Kleiner Sand 2, 76829 Landau

E-Mail: [email protected]

Telefon: + 49 175 6489625

Internet: www.driftelement.com

1. Mbledhja e të dhënave anonime

Në parim, ju mund të vizitoni faqet tona të internetit pa na treguar se kush jeni. Për arsye teknike, ne ruajmë dhe mbledhim automatikisht të dhënat e regjistrit të serverit të transmetuara nga shfletuesi juaj:

Lloji/versioni i shfletuesit
sistemi operativ
URL-ja e referuesit (faqja e vizituar më parë)
Adresa IP (mbrojtja e spamit, caktimi i qartë)
koha e vizitës suaj

Të dhënat e ruajtura nga serveri nuk mund dhe nuk do t’i caktohen asnjë personi fizik. Të dhënat e regjistrit fshihen automatikisht pas një vlerësimi statistikor. Ju lutemi kuptoni se të dhënat e regjistrit të serverit janë absolutisht të nevojshme për sigurinë dhe mbrojtjen e kësaj faqe interneti.

2. Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave personale

Për arsye teknike, softueri në faqen tonë fillestare ruan të gjithë informacionin që ju na transmetoni vullnetarisht përmes formularëve (p.sh. kur regjistroheni, dërgoni komente, etj.). Kjo vlen veçanërisht për lidhjet, komentet, adresat e emailit dhe informacione dhe përmbajtje të tjera vullnetare që ju transmetoni me vetëdije. Në rast të keqpërdorimit të ofertës sonë, sulmeve ose publikimit të përmbajtjes së paligjshme, të dhënat e transmetuara do të transmetohen me urdhër të gjykatës.

Përveç përpunimit të të dhënave tuaja për të përpunuar blerjen tuaj në www.driftelement.com, ne i përdorim gjithashtu të dhënat tuaja për t’ju informuar rreth fushatave të marketingut dhe për të rekomanduar produkte ose shërbime që mund t’ju interesojnë – ne i referohemi kësaj procedure si individuale në reklamat e mëposhtme . Për ta bërë këtë, ne analizojmë të dhënat sipas standardeve të përshkruara në paragrafin 4. Ju mund të kundërshtoni përdorimin e të dhënave tuaja personale në çdo kohë, qoftë në tërësi ose për masa individuale. Një mesazh në formë teksti (p.sh. email, faks, letër) në adresën e mësipërme është i mjaftueshëm dhe është pa pagesë me përjashtim të çdo kostoje të zakonshme të transmetimit.

2.1 Formulari i kontaktit

Ne ruajmë dhe përdorim të dhënat që futni në formularin e kontaktit, si emaili dhe mesazhi, për qëllime të komunikimit individual me ju.

3.Biskota

Softueri i instaluar në serverët tanë përdor cookie. Cookies janë skedarë të vegjël që ruhen lokalisht në cache të shfletuesit të internetit të vizitorëve të faqes në internet. Ato shërbejnë për ta bërë faqen tonë të internetit më miqësore për përdoruesit, më efektive dhe më të sigurt në përgjithësi – për shembull kur bëhet fjalë për përshpejtimin e navigimit në platformën tonë. Cookies gjithashtu na mundësojnë të matim, për shembull, shpeshtësinë e shikimeve të faqeve dhe navigimin e përgjithshëm. Ju mund të përcaktoni se sa kohë ruhen cookies, kur ato fshihen ose nëse përgjithësisht refuzohen në cilësimet e shfletuesit tuaj. Ju lutemi lexoni udhëzimet për softuerin tuaj për këtë. Megjithatë, dëshirojmë të theksojmë se në këtë rast mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqe interneti në masën e tyre të plotë.

3.1 Retargeting nëpërmjet Cookies

www.driftelement.com përdor teknologji të ri-targetimit që bëjnë të mundur shënjestrimin e atyre përdoruesve të internetit me reklama që janë tashmë të interesuar për faqen tonë të internetit dhe produktet tona. Gjatë ri-targetimit, materiali reklamues shfaqet në bazë të një analize të bazuar në cookie të sjelljes së mëparshme të përdoruesit dhe në faqet e partnerëve tanë të zgjedhur të reklamave. Ne nuk mund të identifikojmë qartë asnjë përdorues këtu, çdo vlerësim është anonim. Teknologjia e ri-targetimit sigurisht që përdoret në përputhje me rregulloret ligjore në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.

3.2 Njoftime shtytëse

www.driftelement.com përdor njoftime shtytëse nga CleverPush (cleverpush.com). Njoftimet shtytëse janë mesazhe që mund të shfaqen në pajisjen tuaj fundore pa hapur faqen e internetit ose aplikacionin përkatës. Nuk ruhen të dhëna të qarta të përdoruesit si adresat IP ose të ngjashme, gjë që mund të çojë në përfundime të drejtpërdrejta për përdoruesin përkatës. Kur regjistroheni (opt-in) në listën e shpërndarjes së njoftimeve, vetëm një lloj çelësi identifikues dhe GeoIP (vendi dhe shteti) i përdoruesit transmetohet dhe ruhet në bazën e të dhënave CleverPush. Ky çelës identifikues caktohet nga prodhuesit përkatës të shfletuesit (Google, Mozilla, Apple, etj.) dhe bën të mundur dërgimin e njoftimeve në shfletuesin përkatës më vonë.

Nëse zgjedhja për njoftimet shtytëse [ofruesi] tërhiqet (opt-out), të gjitha të dhënat e ruajtura nga CleverPush do të fshihen. Mund të gjeni më shumë informacion mbi njoftimet push dhe të hiqni dorë në https://cleverpush.com/faq.

4. Përdorimi i mjeteve të analizës së të dhënave

4.1 Google Analytics

Faqja jonë e internetit përdor Google Analytics, një shërbim analitik në internet i ofruar nga Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, USA (“Google”). Google Analytics përdor cookie (shih nr. 3). Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje. Google do ta përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes së internetit, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet për operatorët e faqeve të internetit dhe për të ofruar shërbime të tjera në lidhje me aktivitetin e faqes në internet dhe përdorimin e internetit. Google gjithashtu mund t’ua transferojë këtë informacion palëve të treta nëse kërkohet me ligj ose nëse palët e treta i përpunojnë këto të dhëna në emër të Google. Ju mund të parandaloni instalimin e cookies duke vendosur programin e shfletuesit tuaj në përputhje me rrethanat. Përndryshe, mund të përdorni shtesën e tërheqjes nga Google Analytics: shtesën e shfletuesit të tërheqjes nga Google Analytics, nëse është e disponueshme për shfletuesin tuaj. Mund të gjeni më shumë informacion mbi kushtet e përdorimit dhe mbrojtjen e të dhënave në www.google.com/analytics/terms/de ose në www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html Ne dëshirojmë të theksojmë se në këtë uebsajti i Google Analytics kodi “gat._anonymizeIp();” u zgjerua për të siguruar mbledhjen anonime të adresave IP (i ashtuquajturi maskim IP).

4.2 Google Adsense:

Faqja jonë e internetit përdor Google Adsense, një shërbim i ofruar nga Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (në tekstin e mëtejmë: Google). Google Adsense përdor “cookies”, të cilat ruhen në kompjuterin tuaj dhe mundësojnë një analizë të përdorimit të faqes së internetit. Për më tepër, Google Adsense përdor të ashtuquajturat “web beacons” (grafikë të padukshëm) me qëllim të mbledhjes së informacionit. Gjatë përdorimit, të dhëna të tilla si adresa IP dhe aktivitetet e përdoruesit mund të transmetohen në një server të Google në SHBA dhe të ruhen atje. Google mund t’ua transferojë këtë informacion palëve të treta kur kërkohet nga ligji ose kur këto të dhëna përpunohen nga palë të treta në emër të Google. Ju mund të parandaloni mbledhjen dhe përcjelljen e të dhënave personale (veçanërisht adresën tuaj IP) në Google dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Google duke çaktivizuar ekzekutimin e Java Script në shfletuesin tuaj ose duke instaluar një mjet të tillë si ‘NoScript’.

4.3 Përdorimi i mjeteve të Facebook
4.3.1. Matja e konvertimit me piksel nga Facebook

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, ne përdorim metodën e pikselit të Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) në www.driftelement.com. Me ndihmën e tij, ne mund të gjurmojmë veprimet e përdoruesve pasi të kenë parë ose klikuar në një reklamë në Facebook. Kjo na lejon të masim efektivitetin e reklamave në Facebook për qëllime statistikore dhe kërkimore të tregut. Të dhënat e mbledhura në këtë mënyrë janë anonime për ne, që do të thotë se ne nuk i shohim të dhënat personale të përdoruesve individualë. Megjithatë, këto të dhëna ruhen dhe përpunohen nga Facebook, për të cilat ne do t’ju informojmë sipas nivelit tonë të njohurive. Facebook mund t’i lidhë këto të dhëna me llogarinë tuaj në Facebook dhe gjithashtu t’i përdorë ato për qëllimet e veta reklamuese, në përputhje me udhëzimet e përdorimit të të dhënave të Facebook, shihni https://www.facebook.com/about/privacy/. Mund të mundësoni Facebook dhe partnerët e tij të vendosin reklama në dhe jashtë Facebook. Për më tepër, një cookie mund të ruhet në kompjuterin tuaj për këto qëllime. Ju lutemi ndryshoni cilësimet tuaja të reklamave në Facebook nëse dëshironi të tërhiqni pëlqimin tuaj. (Lidhja: https://www.facebook.com/settings) Ky pëlqim mund të jepet vetëm nga përdoruesit që janë më të vjetër se 13 vjeç. Nëse jeni më i ri, ju kërkojmë të kërkoni këshilla nga kujdestari juaj ligjor.

Pixel Opt-Out

Dëshironi të parandaloni që ndërveprimet tuaja të gjurmohen nga piksel i Facebook për ndërveprimet tuaja të mëtejshme në www.driftelement.com? Thjesht klikoni në butonin e mëposhtëm. Ju lutemi vini re se ky cilësim ruhet lokalisht në cache-in e shfletuesit të internetit të vizitorëve të faqes së internetit nëpërmjet një cookie (shih pikën 3.). Ky cilësim është anonim dhe zbatohet vetëm për shfletuesin dhe pajisjen në të cilën është aktivizuar butoni. Nëse vizitat tuaja vijnë nga shumë pajisje ose shfletues, funksioni duhet të aktivizohet kudo. Ju lutemi vini re: Nëse “cookies” rivendosen nga sistemi ose përdoruesi, funksioni duhet të aktivizohet përsëri.

Pikseli gjurmues i Facebook në këtë faqe është:

Aktivizuar. Çaktivizo tani

4.3.2. Deklarata e pëlqimit sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave për përdorimin e mjetit të komunikimit të Audiencës së Përshtatshme

Ne përdorim mjete komunikimi nga rrjeti social Facebook, në veçanti produktin Audienca të personalizuara dhe Audienca të personalizuara të faqes në internet. Në thelb, një kontroll jo i kthyeshëm dhe jo personal (vlera hash) gjenerohet nga të dhënat tuaja të përdorimit, të cilat mund të transmetohen në Facebook për qëllime analize dhe marketingu. Cookie e Facebook adresohet për produktin Audienca të personalizuara të faqes në internet.

Për të kundërshtuar përdorimin e mjetit të komunikimit të audiencës së personalizuar (pixel dhe lista e klientëve), ju lutemi veproni si më poshtë: a) Për produktin Audiencë të personalizuar nëpërmjet të ashtuquajturit piksel Facebook, ju lutemi përdorni opsionin e tërheqjes nën pikën 4.3.1 b) Për produktin e Audiencës së Përshtatshme nëpërmjet listave të klientëve, ju lutemi na dërgoni një mesazh në formë teksti (p.sh. email, faks, letër) me adresën përkatëse të emailit në Facebook në adresën e mëposhtme:

www.driftelement.com

E-Mail: [email protected]

4.3.3. Menaxhimi i preferencave për shënjestrimin e reklamave specifike për përdoruesit

Për të ofruar matjen dhe shënjestrimin e reklamave, partneri ynë Facebook përdor cookie, web beacons dhe teknologji të tjera ruajtjeje për të mbledhur ose marrë informacion nga faqet tona të internetit dhe vende të tjera në internet.

Nëse dëshironi të kundërshtoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit për synim, mund të përdorni lidhjet e mëposhtme:
http://www.meine-cookies.org

4.3.4 Facebook Messenger Chat

Nëse na shkruani një mesazh personal përmes Facebook-ut dhe na jepni leje për ta bërë këtë, ne do t’ju informojmë për lajmet e www.driftelement.com si produktet e reja dhe promovimet me mesazhe personale. Nëse dëshironi të përdorni këtë kanal për të komunikuar me mbështetjen tonë, ne do të shkëmbejmë me ju vetëm informacione personale që janë të nevojshme për të përpunuar kërkesën. Ne dëshirojmë të theksojmë se Facebook mund të ketë akses në këto të dhëna në përputhje me Kushtet e Përdorimit të Facebook, për të cilat çdo përdorues i Facebook ka rënë dakord. Mund të mësoni më shumë rreth kësaj këtu: https://www.facebook.com/about/privacy/Për të ushtruar të drejtën tuaj për kundërshtim, shihni pikën 2.4.4 të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave.

4.3.5 myfonts counter

Kodi i skriptit nga MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA (në tekstin e mëtejmë: MyFonts) është ngarkuar në faqen tonë të internetit. Nëse keni aktivizuar Java Script në shfletuesin tuaj dhe nuk keni instaluar një bllokues Java Script, shfletuesi juaj mund të transmetojë të dhëna personale te MyFonts. Për të parandaluar ekzekutimin e plotë të kodit MyFonts Java Script, mund të instaloni një bllokues Java Script (p.sh. www.noscript.net). Informacione të mëtejshme mbi mbrojtjen e të dhënave në MyFonts mund të gjenden në lidhjen e mëposhtme: https://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions.

5. Përdorimi i Pluginave Sociale

5.1 Facebook-Plug-ins

Ne kemi integruar të ashtuquajturat shtojca nga rrjeti social facebook.com (në tekstin e mëtejmë “Facebook”) në faqen tonë të internetit. Facebook është një kompani e Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Sa herë që vizitoni një faqe interneti në faqen tonë të internetit që ka një shtesë të tillë, plug-in-i bën që shfletuesi që po përdorni të ngarkojë dhe të shfaqë paraqitjen vizuale të plug-in-it nga serveri i Facebook. Serveri i Facebook informohet se cilën faqe specifike të faqes sonë të internetit po vizitoni aktualisht. Nëse jeni anëtar i Facebook dhe jeni identifikuar në Facebook ndërsa vizitoni faqen tonë të internetit, Facebook përdor informacionin e dërguar nga plug-in-i për të njohur se cilin uebsajt specifik në faqen tonë të internetit po vizitoni aktualisht dhe ia cakton këtë llogarisë tuaj personale të përdoruesit në Facebook . Nëse tani aktivizoni një nga shtojcat, për shembull duke klikuar butonin “Pëlqeje” ose duke dërguar një koment, kjo do të dërgohet në llogarinë tuaj personale të përdoruesit në Facebook dhe do të ruhet atje. Përveç kësaj, informacioni që keni vizituar faqen tonë të internetit transmetohet në Facebook, pavarësisht nëse aktivizoni një nga shtojcat apo jo. Për të parandaluar që Facebook të transmetojë dhe të ruajë të dhëna për ju dhe sjelljen tuaj në surfing, duhet të dilni nga Facebook përpara se të vizitoni faqen tonë të internetit. Në informacionin për mbrojtjen e të dhënave të Facebook do të gjeni informacione më të detajuara mbi mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave nga Facebook, mbi të drejtat tuaja në këtë drejtim dhe për opsionet e cilësimeve për mbrojtjen e privatësisë suaj.

5.2 Butoni “+1” i Google

Ne përdorim butonin “+1” të rrjetit social Google+ (Google Plus) të Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 USA (në tekstin e mëtejmë “Google”) në faqen tonë të internetit.

Sa herë që vizitoni një faqe interneti në faqen tonë të internetit që ka një buton “+1”, butoni “+1” bën që shfletuesi që po përdorni të ngarkojë paraqitjen vizuale të butonit “+1” nga serveri i Google dhe përfaqëson. Serveri i Google informohet se cilën faqe specifike të faqes sonë të internetit po vizitoni aktualisht. Google regjistron historinë tuaj të shfletimit kur shihni një buton “+1” për deri në dy javë për qëllime të mirëmbajtjes së sistemit dhe zgjidhjes së problemeve. Nuk ka asnjë vlerësim të mëtejshëm të vizitës suaj në një faqe interneti në faqen tonë të internetit me një buton “+1”.

Nëse shtypni butonin “+1” ndërkohë që jeni identifikuar në Google+ (Google Plus), Google mbledh informacion në lidhje me URL-në tuaj të rekomanduar, adresën tuaj IP dhe informacione të tjera të lidhura me shfletuesin përmes profilit tuaj të Google në mënyrë që rekomandimi juaj “+1” mund të ruhen dhe të vihen në dispozicion të publikut. Rekomandimet tuaja “+1” mund të shfaqen si njoftime së bashku me emrin dhe foton e profilit tuaj në shërbimet e Google, si p.sh. në rezultatet e kërkimit ose në profilin tuaj të Google (si një skedë “+1” në profilin tuaj në Google), ose në postimet e tjera që shfaqen në faqet e internetit dhe reklamat në internet.

Në adresën e mëposhtme të internetit do të gjeni informacionin e mbrojtjes së të dhënave të Google në butonin “+1” me informacion më të detajuar mbi mbledhjen, transferimin dhe përdorimin e të dhënave nga Google, mbi të drejtat tuaja në këtë drejtim dhe për opsionet e konfigurimit të profilit tuaj: www. google.com/intl/ de/ +/policy/+1button.html

5.3 Twitter

Faqja jonë e internetit përdor shtojca nga shërbimi i mikroblogimit twitter.com, i cili operohet nga Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (Twitter). Nëse hyni në një faqe në faqen tonë të internetit që përmban shtojca të Twitter, shfletuesi juaj krijon një lidhje të drejtpërdrejtë me serverët e Twitter. Si rezultat, të dhënat personale mund të transmetohen në Twitter në mënyrë që Twitter të marrë informacionin që ju personalisht keni hyrë në faqen përkatëse të faqes sonë të internetit. Twitter mund të jetë në gjendje të shoqërojë vizitën tuaj në faqen tonë të internetit me llogarinë tuaj në Twitter. Edhe pas daljes nga Twitter, të dhënat do të transmetohen në Twitter. Dalja vetëm parandalon caktimin e të dhënave në një llogari Twitter. Qëllimi dhe qëllimi i mbledhjes së të dhënave dhe përpunimi dhe përdorimi i mëtejshëm i të dhënave nga Twitter, si dhe të drejtat tuaja në këtë drejtim dhe vendosja e opsioneve për mbrojtjen e privatësisë suaj mund të gjenden në informacionin e mbrojtjes së të dhënave të Twitter (https://twitter.com /privatësia). Nëse nuk dëshironi që Twitter të mbledhë të dhëna për ju nëpërmjet faqes sonë të internetit, duhet të vendosni funksionin “Mos gjurmoni” (https://support.twitter.com/articles/20169453) në shfletuesin tuaj përpara se të vizitoni faqen tonë të internetit. , fikni përdorimin e shtojcave të Twitter në shfletuesin tuaj ose bllokoni ekzekutimin e skripteve për domenin twitter.com (p.sh. www.noscript.net ose www.ghostery.com).

5.4 Youtube

Kodi Java Script nga YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (në tekstin e mëtejmë Youtube) është ngarkuar në faqen tonë të internetit. Ne përdorim ofruesin YouTube për të futur video në faqen tonë të internetit. Nëse keni aktivizuar Java Script në shfletuesin tuaj dhe nuk keni instaluar një bllokues Java Script, shfletuesi juaj mund të transmetojë të dhëna personale në YouTube. Mund të gjeni më shumë informacion mbi këtë në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të YouTube (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). Për të parandaluar ekzekutimin e kodit JavaScript nga YouTube krejtësisht, mund të instaloni një bllokues Java Script (p.sh. www.noscript.net ose www.ghostery.com).

5.5 Linkedin

Kodi Java Script nga LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (LinkedIn) është ngarkuar në faqen tonë të internetit. Nëse keni aktivizuar Java Script në shfletuesin tuaj dhe nuk keni instaluar një bllokues Java Script, shfletuesi juaj mund të transmetojë të dhëna personale në LinkedIn. Për më shumë informacion, shihni politikën e privatësisë së LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy. Për të parandaluar ekzekutimin e plotë të kodit LinkedIn Java Script, mund të instaloni një bllokues Java Script (p.sh. www.noscript.net ose www.ghostery.com).

6. të drejtat e aksesit

Sipas Aktit Federal për Mbrojtjen e të Dhënave, ju keni të drejtën për informacion në lidhje me të dhënat tuaja të ruajtura, si dhe të drejtën për korrigjimin, bllokimin ose fshirjen e këtyre të dhënave. Ju lutemi na kontaktoni me shkrim duke përdorur të dhënat e kontaktit të dhëna në print. Për të marrë informacion, duhet të identifikoheni si personi për të cilin do të jepet informacioni. Që t’ju ofrojmë më shpejt informacion, ju kërkojmë të na tregoni se cilat të dhëna ju interesojnë.

7. Siguria e të dhënave dhe mbrojtja e të dhënave, komunikimi me e-mail

Të dhënat tuaja personale do të transmetohen përmes Internetit në formë të koduar duke përdorur SSL. Ne sigurojmë faqen tonë të internetit dhe sistemet e tjera përmes masave teknike dhe organizative kundër humbjes, shkatërrimit, aksesit, modifikimit ose shpërndarjes së të dhënave tuaja nga persona të paautorizuar.

8. Revokimi i pëlqimit – informacioni i të dhënave dhe kërkesat për ndryshim – fshirja dhe bllokimi i të dhënave

Sipas Aktit Federal për Mbrojtjen e të Dhënave, ju keni të drejtën për informacion falas për të dhënat tuaja të ruajtura dhe, nëse është e nevojshme, të drejtën për korrigjim, bllokim ose fshirje të këtyre të dhënave. Të dhënat tuaja më pas do të fshihen nëse nuk ka rregulla ligjore për të kundërtën. Ju mund të revokoni lejen që na është dhënë për të përdorur të dhënat tuaja personale në çdo kohë. Ju mund të dërgoni kërkesa për informacion, fshirje dhe korrigjim të të dhënave tuaja dhe gjithashtu sugjerime në çdo kohë në adresën e mëposhtme:

Schaubel & Peukert GmbH

Kleiner Sand 2 , 76829 Landau

[email protected]

Statusi: Tetor 2022

LËVIZ LART